Print

Umelá inteligencia: Algoritmus DHL zvyšuje efektivitu vybavovania objednávok v e-commerce

  • DHL Supply Chain vyvinula softvérové riešenie IDEA s jednoduchým rozpoznaním pripojeného hardvéru (plug-and-play), ktoré vylepšuje vybavovanie objednávok z internetových obchodov
  • Softvér využíva algoritmy a dátovú vedu napríklad pre optimalizáciu trasovania pri vychystávaní tovaru a nasadenia pracovníkov v sklade
  • DHL Supply Chain sa pri vývoji softvéru opiera o vlastný tím inžinierov, vývojárov a návrhárov riešení

Bonn, 2. septembra 2020- Kríza spôsobená pandémiou ochorenia covid-19 priniesla nepretržitý rast obratu e-shopov. Zákazníci objednávajú online oveľa častejšie tovar každodennej spotreby, akými sú potraviny, lieky a drogéria. Tento trend núti obchodníkov na celom svete hľadať nové riešenia. Celkovo sa síce počet objednávok zvýšil, veľkosť zásielok sa však zmenšila. Vďaka novému a rozmanitejšiemu sortimentu produktov naviac rastie počet skladovaných položiek, ktorými musí obchodník disponovať. Koncoví zákazníci očakávajú rýchle dodanie tovaru, najlepšie v deň objednávky, a to s maximálnou transparentnosťou a sledovateľnosťou.

DHL Supply Chain, líder na trhu zmluvnej logistiky a súčasť koncernu Deutsche Post DHL Group, vychádza v ústrety potrebám internetových obchodov a stále častejšie využíva moderné informačné technológie, predovšetkým inteligentné prediktívne a analytické nástroje. Tým napríklad zjednodušuje skladovanie tovaru a urýchľuje vybavovanie internetových objednávok pre veľkých online predajcov.

"Kríza spôsobená pandémiou ochorenia covid-19 ukázala, že nepredvídateľné výkyvy objemu predaja jednotlivých produktov môžu enormne zaťažovať dodávateľské reťazce. Nejasné informácie o skladových zásobách alebo chybné údaje o dostupnosti spôsobujú problémy, v dôsledku čoho dochádza k neskoršiemu dodaniu tovaru koncovým zákazníkom," vysvetľuje Markus Voss, riaditeľ IT a prevádzkový riaditeľ DHL Supply Chain. „Spoločne s našimi klientmi, prevádzkovateľmi internetových obchodov a maloobchodnými spoločnosťami pracujeme na algoritmoch a nástrojoch s väčšou odolnosťou voči stresovým situáciám a vyššou spoľahlivosťou, aby sme dokázali lepšie predpovedať výkyvy dopytu, optimalizovať využívanie pracovnej sily a pritom urýchľovať toky tovaru v sklade a skracovať objednávkové cykly.“

"Analytický nástroj IDEA je jednou z mnohých našich odpovedí na aktuálne výzvy v e-commerce," hovorí Dietmar Steins, výkonný viceprezident divízie Solutions Design v DHL Supply Chain. "Táto ‚umelá inteligencia‘ pomáha svojim algoritmom optimalizovať trasy pri vychystávaní tovaru v sklade. Objednávky sú naviac logicky spojené, čo rovnako optimalizuje ich vychystávanie zamestnancom. Integrovaným, inteligentným plánovaním úloh sa navyše optimálne rozdeľuje práca medzi zamestnancov v sklade a tiež sa uľahčuje prioritné vybavovanie urgentných objednávok. Praktické prínosy softvéru IDEA umocňuje jeho schopnosť znižovať chybovosť a skracovať dobu zaškolenia zamestnancov.“

Algoritmus IDEA dokáže výrazne vylepšiť procesy vychystávania tovaru v skladoch prevádzkovaných spoločnosťou DHL. Súvisiace náklady sú relatívne nízke, pretože softvér vyvinutý spoločnosťou DHL je kompatibilný s väčšinou tradičných systémov pre riadenie skladu a dá sa ľahko začleniť do existujúcej IT infraštruktúry. V rámci prvých komerčných využití, toto riešenie skrátilo vzdialenosti prekonávané zamestnancami v sklade až o 50 % a zvýšilo produktivitu jednotlivých prevádzok DHL až o 30 %.

DHL Supply Chain vyvinula a koncipovala softvérové riešenie IDEA špecificky pre jeho využitie v skladoch, ktoré vybavujú objednávky internetových obchodov. Špecialista na zmluvnú logistiku využil v tomto procese vlastný tím zložený z 350 vývojárov, inžinierov a návrhárov riešení, ktorí pre zákazníkov pracujú na vývoji a optimalizácii procesov v skladovej logistike.